خانم زهرا نژادشاهبداغی

 

سمت :کارشناس آمار و کارشناس نظارت بر درمان

 

واحد نظارت و اعتباربخشي

 

شماره تماس:03431296800

داخلي: 312

 

شرح وظايف :

 

 

  •  کارشناس فرایندثبت اطلاعات بیمارستانی در سامانه hse  ، سامانه آواب ، سامانه نظارت بر درمان وزارت خانه ،
  • کارشناس تهیه و جمع آوری آمار پزشکان ( عمومی - متخصص - دندانپزشک ) و آمار مراکز درمانی وپاراکلینیک ( بیمارستان – درمانگاه و ... ). فعالیت بیمارستان، تهیه شاخص های درمانی، بازنگری اطلاعات موجود از طریق آمارگیری سالیانه در سالنامه آماری
  • بررسی ورسیدگی به شکایات از مراکز درمانی
  • مدیریت سامانه hop
  • پیگیری و رسیدگی به مکاتبات اداری

 

 

 

1

 

Template Design:Dima Group