به گزارش روابط عمومی معاونت درمان امروز 26 مهرماه 1400 جلسه کارگروه  آموزش به بیمار  با حضور معاون  درمان و ریاست بیمارستان های امام رضا 

( ع) و  غرضی ، مدیران  پرستاری بیمارستان ها ،مدیر پرستاری معاونت درمان ،مدیرگروه  پرستاری دانشکده پرستاری مامایی ،  سوپروایزران  آموزشی و سوپروایزران  آموزش سلامت بیمارستان ها و  کارشناس ایمنی و آموزش به بیمار ستاد در محل دفتر معاونت درمان برگزار گردید و در خصوص مسایل و مشکلات  آموزش به بیمار در بیمارستان ها  بحث و بررسی وتبادل نظر صورت گرفته ، راهکار های پیشنهادی جهت ارتقای  آموزش به بیمار و اثربخشی بهتر این آموزشها  ارائه گردید . در این جلسه همچنین بر لزوم ارتباط بیشتر بین بیمارستانها و تبادل اطلات و تجربیات تاکید گردید. 

Template Design:Dima Group