اهم شرح وظایف مسئول روابط عمومی:

 

  1- مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط به رشته شغلی

 

  2- جمع اوری آمار و اطلاعات از واحدهای تابعه و جمع بندی آن جهت ارائه گزارش به مقام مافوق

 

  3- مشارکت در ابلاغ ضوابط و آئین نامه‌های اجرائی در خصوص هماهنگ نمودن امور تبلیغاتی

 

  4- مشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن‌های خبری داخلی

 

  5- مشارکت در نظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در واحدهای تابعه

 

  6- انجام امور مربوط به برگزاری جشن‌ها، کنگره‌ها، برنامه‌ها و همایش‌های علمی و اجرائی

 

  7- مشارکت در انجام امور تبلیغاتی، انتشاراتی، رسانه‌ای و تشریفاتی مصوب دانشگاه 

 

  9- ایجاد ارتباط موثر با واحدهای روابط عمومی سایر نهادها و سازمان‌ها

 

  10- پاسخگوئی به پرسش‌ها و نیازهای اطلاعاتی ارباب رجوع بصورت ح ضوری و تلفنی

 

  11- مشارکت در تهیه تقویم دانشگاهی براساس رویدادهای مهم ملی، مذهبی و بومی

 

  12- مشارکت در نظر سنجی و انعکاس افکار عمومی جهت بهره‌برداری‌های لازم دانشگاه

 

  13- هماهنگی و اقدامات لازم جهت تهیه و ضبط برنامه‌های رادیویی، تلوزیونی و مطبوعاتی

 

  14- مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه‌های مصوب دانشگاه

 

  15- دریافت عرایض، مکاتبات و شکایات مردمی و ارجاع آن به مراجع و واحدهای ذیربط

 

  16- شرکت فعال در دوره‌های کارآموزی، مهارتی و اموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی‌های شغلی و

 

بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

 

  17- انجام سایر امور مربوط و بر طبق و با دستور مقام مافوق

Template Design:Dima Group