نام: نرگس

 نام خانوادگی: جهانگیری  

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی 

 سمت: رییس اداره امور بیماریها و مراکز تشخیصی 

  شماره تماس:     03442340632      داخلی: 307

 

Template Design:Dima Group