تجهبزات اهدایی به بیمارستان  در سال جدید : 

1- 4  عدد تخت cpr

2- 90 عدد تشک بیمار

3- ۴۰ عدد تخت روانپزشکی

4- ۴عدد برانکارد 

جمعا به مبلغ 5000 میلیون ریال که به صورت رایگان از طرف هیات امنای ارزی وزارت بهداشت  به دانشکده تحویل گردید .

Template Design:Dima Group