به گفته کارشناس بیماریهای خاص معاونت درمان ؛ مرحله دوم پرداخت وام به بیماران خاص آغاز کردید . وی گفت : طبق دستورالعمل وزارتخانه برای بیماران خاص وام قرض الحسنه درنظر گرفته شده که اسامی افراد

واجدالشرایط از طرف وزارت بهداشت به دانشکدهارسال شد و  ماهیانه بر اساس اولویت ، این بیماران  به بانک ملت استان معرفی شده که پس از استحقاق سنجی مالی توسط بانک در صورت داشتن شرایط ، به

بانک ملت شعبه سیرجان جهت اخذ وام معرفی میشوند.


محبوبه صالحی افزود : از تاریخ ۲۰ اسفند ماه 1399 تعداد ۴۰ نفر از بیماران خاص به بانک عامل معرفی شده و وام خود را دریافت کرده اندو‌ افراد واجدالشرایط بعدی هم اواخر فروردین 1400 ماه به بانک عامل جهت

د ریافت وام معرفی شدند.

 

تصاویر خبری

اینفوگرافیک و عکس‌نوشت

روز جهانی اهدای خون گرامیداشت هفته جهانی آگاهی از تیرویید خرمشهر را خدا آزاد کرد هفته ملی بدون دخانیات روز ملی جمعیت گرامی باد

کیوسک مطبوعات

تقویم تاریخ

سامانه ها

Template Design:Dima Group