به گفته کارشناس بیماریهای خاص معاونت درمان ؛ مرحله دوم پرداخت وام به بیماران خاص آغاز کردید . وی گفت : طبق دستورالعمل وزارتخانه برای بیماران خاص وام قرض الحسنه درنظر گرفته شده که اسامی افراد

واجدالشرایط از طرف وزارت بهداشت به دانشکدهارسال شد و  ماهیانه بر اساس اولویت ، این بیماران  به بانک ملت استان معرفی شده که پس از استحقاق سنجی مالی توسط بانک در صورت داشتن شرایط ، به

بانک ملت شعبه سیرجان جهت اخذ وام معرفی میشوند.


محبوبه صالحی افزود : از تاریخ ۲۰ اسفند ماه 1399 تعداد ۴۰ نفر از بیماران خاص به بانک عامل معرفی شده و وام خود را دریافت کرده اندو‌ افراد واجدالشرایط بعدی هم اواخر فروردین 1400 ماه به بانک عامل جهت

د ریافت وام معرفی شدند.

 

تصاویر خبری

اینفوگرافیک و عکس‌نوشت

تب دنگی چیست هفته بسیج گرامی باد سکته مغزی را جدی بگیرید روز جهانی سکته مغزی روز ملی کودک گرامی باد

کیوسک مطبوعات

تقویم تاریخ

سامانه ها

Template Design:Dima Group