به گزارش روابط عمومی معاونت درمان : واحد نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان برنامه جامع نظارت دقیق بر نحوه به کارگیری پزشکان و کارکنان بالینی در درمانگاه‌های عمومی، تخصصی و دندانپزشکی سطح

شهرستان را آغاز نمود . 

شایان ذکر است که براساس قوانین موجود هرگونه به کارگیری پزشکان و کارکنان درمانگاهها باید با هماهنگی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی متبوع صورت گیرد که با توجه به مشکلات متعدد در این زمینه اداره نظارت و

اعتباربخشی معاونت درمان طرح بررسی مدارک پزشکان و کارکنان بالینی شاغل در درمانگاهها را آغاز نمود. بنابراین از آغاز سال جدید کلیه درمانگاههای سطح شهرستان موظفند تا مشخصات کارکنان خود را به اداره نظارت بر

درمان معرفی نمایند . 

این برنامه در سال جدید  در 28 فروردین ماه 1400 با بررسی مدارک کارکنان درمانگاه سیب آغاز گردید و بتدریج همه درمانگاه‌های عمومی، تخصصی و دندانپزشکی سطح شهرستان مورد پایش قرار میگیرند .
 

تصاویر خبری

اینفوگرافیک و عکس‌نوشت

روز جهانی اهدای خون گرامیداشت هفته جهانی آگاهی از تیرویید خرمشهر را خدا آزاد کرد هفته ملی بدون دخانیات روز ملی جمعیت گرامی باد

کیوسک مطبوعات

تقویم تاریخ

سامانه ها

Template Design:Dima Group