به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ؛ همایش ملی ره آورد خدمت در تاریخ یکشنبه 7 آذر ماه 1400 جهت تقدیر و تشکر از دست اندرکاران حوزه سلامت کشور در واکسیناسین کرونا برگزار میگردد .

Template Design:Dima Group