به گزارش روابط عمومی معاونت درمان : واحد نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان برنامه جامع نظارت دقیق بر نحوه به کارگیری پزشکان و کارکنان بالینی در درمانگاه‌های عمومی، تخصصی و دندانپزشکی سطح

شهرستان را آغاز نمود . 

شایان ذکر است که براساس قوانین موجود هرگونه به کارگیری پزشکان و کارکنان درمانگاهها باید با هماهنگی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی متبوع صورت گیرد که با توجه به مشکلات متعدد در این زمینه اداره نظارت و

اعتباربخشی معاونت درمان طرح بررسی مدارک پزشکان و کارکنان بالینی شاغل در درمانگاهها را آغاز نمود. بنابراین از آغاز سال جدید کلیه درمانگاههای سطح شهرستان موظفند تا مشخصات کارکنان خود را به اداره نظارت بر

درمان معرفی نمایند . 

این برنامه در سال جدید  در 28 فروردین ماه 1400 با بررسی مدارک کارکنان درمانگاه سیب آغاز گردید و بتدریج همه درمانگاه‌های عمومی، تخصصی و دندانپزشکی سطح شهرستان مورد پایش قرار میگیرند .
 

تصاویر خبری

اینفوگرافیک و عکس‌نوشت

روز ملی کودک گرامی باد تدابیر طب سنتی در پاییز اینفوگرافیک آمارکرونا سیرجان اینفوگرافیک آمارکرونا سیرجان اینفوگرافیک آمارکرونا سیرجان

کیوسک مطبوعات

تقویم تاریخ

سامانه ها

Template Design:Dima Group