به گزارش روابط عمومی معاونت درمان جلسه آموزش به بیماران  در تاریخ 16 فروردین 1400 برگزار گردید .

در این جلسه که با حضور مدیر گروه پرستاری دانشکده ، مدیر پرستاری دانشکده، کارشناس اموزش به بیمار دانشکده ، مدیران پرستاری ، سوپروایزرین آموزش به بیمار و سوپروایزرین آموزشی

بیمارستان هادر سالن کنفرانس معاونت توسعه برگزار شد  ، در خصوص اهمیت آموزش به بیماران و همچنین نحوه ارایه آموزش به بیمار بحث و گفتگو شد . در این جلسه همچنین با استفاده از  کلیپ

های آموزشی براهمیت ارتقائ آموزش تاکید گردید.

تصاویر خبری

اینفوگرافیک و عکس‌نوشت

تب دنگی چیست هفته بسیج گرامی باد سکته مغزی را جدی بگیرید روز جهانی سکته مغزی روز ملی کودک گرامی باد

کیوسک مطبوعات

تقویم تاریخ

سامانه ها

Template Design:Dima Group