خانم سکینه نژادبیگلری

 

سمت :کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی بیمارستان ها

 

واحد نظارت و اعتباربخشي

 

شماره تماس:03431296800  

داخلي: 314

 

شرح وظایف:

 

  • بازدید و نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی، دفاتر کار مامایی، بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....). و انعکاس گزارش بازدید به واحد مربوطه
  • نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی.
  • نظارت بر اجرای فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها
  • مدیریت سامانه ملی اعتباربخشی
  • مدیریت پیوند
  • مشارکت در انجام ارزیابی جامع / ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی بیمارستان ها
  • تلاش در جهت استقرار نظام های مدیریت کیفیت در بیمارستان ها با محوریت ارتقاء فرایندهای درمانی

Template Design:Dima Group