خانم زهره خواجویی

 

سمت کارشناس گردشگری سلامت

 

تلفن: 31296800

داخلی: 326

 

شرح وظایف:

 

 

  • ارزیابی اولیه،تکمیل چک لیست و معرفی مراکز درمانی(بستری /سرپایی)به منظور صدور و یا تمدید مجوز بخش پذیرش بیماران بین الملل به وزارتخانه

 

  • دریافت آمار بیماران غیر ایرانی از مراکز جراحی محدود بصورت ادواری و ورود اطلاعات در سامانه medcare

 

  • هماهنگی با رابطین ثبت آمار بیماران غیر ایرانی در مراکز بهداشتی و درمانی وگزارش گیری و پایش ماهیانه آمار از آواب بیماران بین الملل

 

  • اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره ها و کلاسهای مرتبط با گردشگری سلامت

 

Template Design:Dima Group