خانم راضیه سالاری

کارشناس نظارت و اعتباربخشی

شرح وظایف:

 

-نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان  ،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)

نظارت بر مراکز زیبایی

Template Design:Dima Group