رییس اداره : اقای دکتر مسعود خان آقایی

دکترای بیوشیمی 

تلفن: 31296800

داخلی:319

 

Template Design:Dima Group