آقای دکتر مسعود خان آقایی

 

رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

 

تلفن: 31296800

داخلی:319

 

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی مدون و پیش بینی شده جهت ارزشیابی کلیه موسسات درمانی طبق ضوابط ابلاغ شده توسط کارشنا سان مربوطه

 

  • نظارت وکنترل بر صدور پروانه بهره برداری جهت موسسات درمانی

 

  • نظارت و کنترل بر آمار و اطلاعات مربوط به بیماران خاص جهت تهیه تجهیزات و لوازم مصرفی مورد نیاز

 

  • همکاری و هما هنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر

  

  • دریافت و ابلاغ قوانین و دستورالعملهای ارسالی از وزارتخانه در کلیه سطوح خدمات پزشکی و پیرا پزشکی وموسسات درمانی

 

  • نظارت کنترل برعملکرد و حسن اجرای قوانین و دستورالعملها توسط گروههای مذکور

 

 

 

Template Design:Dima Group