خانم زهره پورشاه نظری

 

سمت :کارشناس نظارت بر درمان

 

واحد نظارت و اعتباربخشي

 

شماره تماس:03431296800

داخلي: 311

 

شرح وظايف :

 

بازدید و نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)و انعکاس گزارش بازدید انجام شده به واحد مربوطه

کنترل بربه کارگیری نیروهای شاغل درمراکزدرمانی وجلوگیری ازفعالیت افرادفاقدصلاحیت وفاقدمجوزهای قانونی کار.

نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی.

برگزاری کمیسیون ماده 11

بررسی شکایات ازطریق سامانه 190

 

Template Design:Dima Group