شرح وظایف  اداره نظارت:

 

یکی از مهمترین وظایف این اداره  مدیریت امر نظارت است. در این میان نظارت بر سیستم های درمانی با توجه به مشتری ارزشمندی که مهمترین موجودی خود، یعنی جان خود را در اختیار سیستم درمانی قرار داده

است اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

عمده فعالیت اداره نظارت و بازرسی کمک به پیشبرد اهداف نظام سلامت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نظام سلامت کشور می باشد.

پرسنل این حوزه نه تنها در ساعات اداری بلکه ساعات عصر و شب، همواره در امر بازرسی و نظارت مشغول می باشند. قسمتی از شرح وظایف و عملکرد اداره نظارت و بازرسی به شرح زیر می باشد :

1-  انجام بازرسی ها ، نظارت و پایش عملکرد مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی ، بیمارستان ها ، مراکز جراحی محدود ،درمانگاهها، مطب ها، دفاتر کار و سایر موسسات پزشکی

2-  تهیه برنامه عملیاتی و زمان بندی جهت نظارت بر نحوه عملکرد کلیه مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی در بخشهای دولتی ، خصوصی و خیریه در مناطق تحت پوشش

3-     ابلاغ قوانین، آیین نامه ها و استانداردها و شاخص های مربوط به خدمات پزشکی و نظارت بر حسن اجرای آنها .

4-     راهنمایی مراکز جهت اصلاح اشکالات و انطباق شرایط با آیین نامه ها و در صورت لزوم تذکر شفاهی یا کتبی

5-  بررسی گزارش بازدیدهای نظارتی انجام شده، حسب مورد ارسال پرونده به کمیسیون ماده 11 تعزیرات یا به سازمان نظام پزشکی یا دادسرای ویژه جرائم پزشکی .

6-     نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و اعلام شده .

7-     بازدید از مراکز از نظر فضا ، تجهیزات و شرایط لازم ، برای اخذ موافقت اصولی ،پروانه بهره برداری و تمدید پروانه یا مجوز(دفاتر وموسسات پزشکی) .

8-     صدور تائیدیه ها و گواهی فعالیت مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در بیمارستان ها، درمانگاهها ومطب

9-     تعامل با سایر سازمانها از جمله سازمان نظام پزشکی ، سازمان تعزیرات حکومتی ، دادسرای جرائم پزشکی و سازمان های بیمه گر به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر جهت تسریع و تسهیل در انجام امور نظارتی .

10-بررسی و رسیدگی به شکایات واصله در مورد تخلفات بیمارستان ها،مراکز جراحی ، درمانگاهها، مطب ها، دفاتر کار و سایر موسسات پزشکی

11-پاسخگوئی به مکاتبات صورت گرفته از سوی وزارت متبوع ، سازمان نظام پزشکی ، سایر دانشگاهها 

12- کشف فعالیت های غیر مجاز درمانی و برخورد با این فعالیت ها و تعطیلی مراکز غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح

13- انجام فعالیت های تحقیق  وتوسعه در راستای رفع مشکلات حوزه درمان، اصلاح فرایند ها، ارتقاءامور و افزایش رضایت مراجعین

 

 

Template Design:Dima Group