خانم شیرین کاظمی

 

سمت: کارشناس صدور پروانه ها

 

تلفن: 31296800

داخلی: 303

 

 شرح وظایف : 

 

1- صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 

2- صدور پروانه بهره برداری موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 

3- پذیرش درخواست تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 

4- صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 

5- تمدید پروانه‌های تاسیس و مسئولین فنی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

 

6-صدور مجوز فعالیت دفاتر کار شامل: بهداران تجربی دندان، کمک دندانپزشکان تجربی، لابراتوار پروتزهای دندانی

 

7- پذیرش در خواست موسسات پزشکی و پیراپزشکی در خصوص تغییر مسئول فنی،تغییر نام موسسه، تغییر مکان موسسه، تغییر

 

ساعات فعالیت موسسه، افزایش یاکاهش تعداد موسسین، افزایش واحد درمانی سرپایی در درمانگاهها و افزایش بخش یا تخت بستری در

 

بیمارستانها

 

8- برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه درخواستها

 

9- تمدید اعتبارو موافقت اصولی مراکز و موسسات در حال تاسیس

Template Design:Dima Group