خانم معصومه حکیمیان 

 

سمت :کارشناس نظارت بر درمان واعتباربخشي بيمارستانها

 

واحد نظارت و اعتباربخشي

 

شماره تماس:03431296800

داخلي: 322

 

 

شرح وظایف:

 

 

 

  • بازدید و نظارت برکمیت وکیفیت عملکرد کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی، دفاتر کار مامایی، بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....). و انعکاس گزارش بازدید به واحد مربوطه
  • نظارت بر اجرای فرایند اعتباربخشی بیمارستان ها
  • مشارکت در انجام ارزیابی جامع / ادواری اعتباربخشی کشوری و استانی بیمارستان ها
  • تلاش در جهت استقرار نظام های مدیریت کیفیت در بیمارستان ها با محوریت ارتقاء فرایندهای درمانی
  • بازدید بیمارستان های در خصوص استقراراستانداردهای الزامی ایمنی بیمار
  • آموزش استانداردهای الزامی و اساسی ایمنی بیمار به مراکز
  • تدوین سناریو وقایع ناخواسته
  • مدیریت سامانه وقایع ناخواسته
  • نظارت بر رعایت موازین پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستانها

 

Template Design:Dima Group