آقای احمدعلی کریمی

 

سمت :کارشناس نظارت بر درمان 

 

واحد نظارت و اعتباربخشي

 

شماره تماس:03431296800

داخلي:310

 

 

 شرح وظایف: 

  1. بازدید و نظارت برکمیت وکیفیت عملکرد درمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ، درمانگاهها، بینایی سنجی یا عینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ، موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)
  2. پلمپ و تعطیلی مراکز درمانی غیر مجاز
  3. انعکاس و ارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری درخصوص مسائل درمانی به مراکزتابعه.
  4. نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی.
  5. نظارت بر مراکز زیبایی

 

Template Design:Dima Group