مجموع دستورالعمل و ابزارهای ارزشیبابی پای بندی به اصول حرفه ای دستیاران

 

___________________________________________________________________

 

   دستورالعمل رسیدگی به سوء رفتارهای حرفه ای در کمیته های اخلاق بالینی

 

__________________________________________________________________

 

 الزامات برخورد با امتناع بیماران از درمان های ضروری

 

__________________________________________________________________

 

 دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق بالینی (کمیته ملی، دانشگاهی و بیمارستانی)

 

__________________________________________________________________

 

 دستورالعمل تشکیل شورای اخلاق بالینی

 


 

دستورالعمل کمیته اخلاق بالینی

 


 

راهنمای اخلاقی کشور در موضوع مراقبت های حمایتی تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات

 


 

منشور حقوق بیمار

 


 

 آیین اخلاق پرستاری در جمهوری اسلامی ایران

 

___________________________________________________________________

 

راهنمای اخلاق در همه گیری بیماری های عفونی

 

___________________________________________________________________

راهنمای اولویت بندی توزیع واکسن کووید 19 در ایران

 

___________________________________________________________________

 

راهنمای طبابت بالینی تصمیم گیری و مدیریت نوزاد با پیش آگهی بسیار بد

 

___________________________________________________________________

 

راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته های سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

___________________________________________________________________

 

سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور

 

___________________________________________________________________

 

آیین نامه اجرایی نحوه معرفی، ارائه اطلاعات علمی و بازیابی فرآورده های دارویی، بیولوژیک، مکمل ها، فراورده های طبیعی، سنتی و تجهیزات پزشکی

 

Template Design:Dima Group