شرح وظایف:

 

1- نظارت مستمر بر تامين و توزيع وسايل و تجهيزات پزشکی سرمایه ای مورد نياز مراکز درماني تابعه

 

2- ارزيابي مستمر بيمارستان‌هاي تابعه بمنظورحفظ وارتقا سطح كيفي وكمي تجهيزات پزشکي با هدف استانداردسازي تجهيزات مورد نياز مراكز

 

ارائه مشاوره به مراکز درماني تابعه و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه در خصوص انجام خريدهاي تجهيزات پزشکي

 

انجام پيگيريهاي لازم به منظور اخذ حواله کالاهاي تخصيص يافته به مراکز و تحويل و توزيع دستگاه‌هاي حواله‌اي

 

3- برنامه ريزي و اجراي برنامه ‌هاي آموزشي جهت کاربران تجهيزات پزشکي ونظارت بركاربرد صحيح آنها

 

4- خريد و نگهداري و ذخيره سازي تجهيزات پزشکي  مورد نياز، جهت رفع نياز فوري مراکز در مواقع خاص و حوادث غيرمترقبه

 

5- پيگيري جهت تامين قطعات يدکي تجهیزات پزشکي مراکز تابعه

 

6- نظارت مستمر بر نحوه صحيح سرويس ، نگهداري و تعمير دستگاه‌ها و تجهيزات پزشکي مراکز تابعه

 

7- تشكيل كميته خريد تجهيزات پزشكي بصورت منظم با حضور معاونین،‌ مدیران، متخصصين رشته‌هاي مختلف پزشكي و مهندسين پزشكي به منظور خرید تجهیزات پزشکی مطابق تکنو لوژی روز دنیا

 

8- نظارت برمفادفني قراردادهاي خريد،پشتيباني ونگهداشت تجهيزات پزشكي مصرفي وسرمايه اي

 

9- دبررسي و نظارت بر نحوه نصب و راه اندازي دستگاه‌ها

 

10- نظارت بر انجام صحيح خدمات پس از فروش شركتهاي تجهيزات پزشكي

 

11- نظارت بر انبارهاي تجهيزات سرمایه اي مراكز درماني وتوزيع كنندگان

 

12- پيگيري درجهت جذب اعتبارموردنياز جهت خريدونگهداري تجهيزات پزشكي

 

13- رسيدگي به شكايات واشكالات مرتبط با تجهيزات پزشكي

 

14- كمك به روند تجهيز مراكزدرماني وبخشهاي جديد الاحداث بيمارستانها

 

15- هماهنگي وتعامل بااداره كل تجهيزات درجهت بهسازي كليه امورات مربوط به تجهيزات پزشكي

 

16- ابلاغ دستورالعملها،آيين نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط به واحدهاي تابعه ونظارت بر حسن اجراي آنها

 

 

Template Design:Dima Group