کارشناس امور تعرفه  :  خانم سمیه محمودابادی    

  تلفن:     03442340640  داخلی 321

 

 

شرح وظایف:

 

 

  • امورتعرفه ها:

    دریافت ، ابلاغ واجرای به موقع تعرفه های جدید و اجرای صحیح آن درمراکز

  • اموربیمه ای :

اجرای دستورالعمل های بیمه ای در مراکز، تعامل با سازمان های بیمه گر در زمینه کاهش کسورات، افزایش تعهد آن ها، ارسال به موقع اسناد بیمه ای و دریافت به موقع سهم سازمان های بیمه گر

 

 

  • امورحوادث ترافیکی:

الف) نظارت برحسن اجرای دستورالعمل درمراکز

ب)دریافت و رسیدگی به موقع اسناد مربوطه

ج) پیگیری ارسال به موقع اسناد  به سامانه سپاس وزارت بهداشت

د)دریافت وجوه اعتبارات از وزارت بهداشت ودرمان

 

  • کارشناس اورژانس بیمارستانی دانشگاه

 

  1. اجرای آخرین سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغی وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استانداردها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده
  2. . انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخشهای اورژانس  بیمارستانهای تحت پوشش (دانشگاهی و غیر دانشگاهی (
  3. . جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستانها ، شاخص های ملی و دانشگاهی و تحلیل اطلاعات بخش های اورژانس تحت پوشش جهت تصمیم گیری و طراحی اقدامات اصلاحی در مورد ارتقاء کیفیت بخش های اورژانس بیمارستانی ( آمار ماهانه و فصلی و شاخص های ملی اورژانس (
  4. . همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد

 5.    نیاز سنجی و تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای

پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ها

  1. ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع
  2. نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس بیمار

 

 

Template Design:Dima Group