کارشناس آمار: خانم زهرا نژادشاهبداغی

 

تلفن 03431296800  داخلی 312

 

 

 

کارشناس مدارک پزشکی: خانم زهره خواجویی

 

تلفن 03431296800    داخلی 326

 

شرح وظایف کارشناس مدارک پزشکی

 1-كنترل ونظارت براسناد و واحد مدارك پزشكي بيمارستان ها

2-ابلاغ آئين نامه ها و بخش نامه هاي صادره از وزارت بهداشت و درمان به كليه مراكز درماني و پيگيري نحوه اجرا

3- اقدامات لازم جهت استانداردسازی والكترونيك كردن فرم هاي مدارك پزشكي مراكز درماني

4- نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي ابلاغي و اجرايي كردن آن ها در نرم افزار HIS

5- همكاري با مديريت آمار وفناوري اطلاعات دانشكده

6-پيگيري امورو مشكلات مربوط به سپاس و هماهنگي با فناوري اطلاعات جهت برطرف نمودن

7-هماهنگي وپیگیری امور مربوط به نسخه الكترونيك

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group