شرح وظایف واحد بیماران خاص معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان عنوان برنامه :

الف  )   تالاسمی

. ۱- خرید پمپ دسفرال ۲- تأمین داروی دسفرال ، اسورال ، اکسجید ، L۱ ۳- هماهنگی و پیگیری تأمین خون تازه ۴- پیگیری و هماهنگی جهت انجام آزمایشات تخصصی بیماران ۵- فراهم نمودن شرایط ویزیت فوق تخصصی و خدمات دندانپزشکی بیماران ۶- یکسان سازی پروتکلهای درمانی پزشکان ۷- راه اندازی کلینیک جامع بیماران خاص ۸- جمع آوری آمار و اطلاعات و ثبت در سایت وزارت متبوعه

ب  )  هموفیلی

. ۱- تأمین فاکتورهای هموفیلی ۲- پیگیری جراحی بیماران نیازمند به پروتز مفصل ۳- یکسان سازی پروتکلهای درمانی پزشکان ۴- پیگیری خدمات فوق تخصصی ، فیزیوتراپی ، دندانپزشکی و .... بیماران ۵- جمع آوری آمار و اطلاعات و ثبت در سایت وزارت متبوعه

ج ) دیالیز

. ۱- تأمین دستگاههای دیالیز و RO ۲- راه اندازی بخشهای جدید ۳- تأمین ملزومات مصرفی ( صافی و ... ) بخشهای دیالیز ۴- صدور معرفینامه موقت و  دائم دیالیز ۵- تشکیل جلسات شورای دیالیز استان  ۶- جمع آوری آمار و اطلاعات و ثبت در سایت وزارت متبوعه

د  )  پیوند کلیه

. ۱- صدور معرفینامه دریافت داروی سیکلوسپورین بیماران پیوندی ۲- گزارش گیری آمار مصرف دارو و ثبت در سایت وزارت متبوعه ۳- فعال نمودن بخش پیوند کلیه

ه )  MS

. ۱- تشکیل کمیته های استانی جهت تأیید بیمار MS ۲- صدور معرفینامه موقت و دائم MS ۳- رایگان کردن داروهای ایرانی جهت ۵۳۰ بیمار مصرف کننده دارو ۴- جمع آوری آمار و ثبت در سایت وزارت متبوعه

ن )  سرطان

. ۱- راه اندازی بخش های جدید شیمی درمانی ۲- برنامه ریزی جهت تهیه داروهای رایگان شیمی درمانی بیماران کم بضاعت ۳- برنامه ریزی کمک به هزینه های فرانشیز شیمی درمانی بیماران کم بضاعت ۴- جمع آوری آمار و ارسال به وزارت متبوعه ۵- بررسی و تنظیم اسناد مربوط به هزینه داروهای شیمی درمانی ۶- ثبت اطلاعات در سایت وزارت

و ) مرگ مغزی

. ۱- راه اندازی واحد شناسایی مرگ مغزی ۲- تشکیل تیم تأیید کننده مرگ مغزی در نقاط مختلف استان ۳- هماهنگی با دانشگاههای قطب جهت استفاده از اعضاء اهدایی

ی ) دیابت

. ۱- اجرای برنامه کشوری غربالگری دیابت شهری ۲- ثبت اطلاعات در سایت وزارت

Template Design:Dima Group