مسئول انجمن : حامد حیدر پور

هدف انجمن :

هدف انجمن کمک به بیماران تالاسمی برای درمان بهتر، جلوگیری از به دنیا آمدن نوازد تالاسمی، و کمک به بیماران ضعیف از لحاظ مالی برای تأمین دارو

فعالیت های انجمن تالاسمی:

- اهدای سبد کالا به بیماران اعزام به کرمان و تهران جهت ام ار آ شرکت در جلسات با مسئولین شهرستان

- کمک به بیماران از لحاظ مالی کمک به بیماران برا گرفتن دارو

- پیگیری داروهایی که نایاب میشوند

 - پیگیری وام واشتغال برای بیماران

 

تعداد اعضا هئیت تأسیس:  ۵ نفر 

تاریخ تأسیس انجمن: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

Template Design:Dima Group