شرح وظایف 
    دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.
    استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.
    گزینش کالا با نازلترین بها و بالاترین کیفیت.
    خرید کالا و تجهیزات پس از تامین اعتبار مالی.
    تحویل کالا به انبار.
    انجام امور خدماتی و عمرانی از جمله سرویس و تعمیرات.
    تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوطه.
    تهیه و تنظیم اسناد مالی و تحویل به حسابداری.
    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق.
 

Template Design:Dima Group