خانم بتول سرداری پور

 

سمت: مسئول روابط عمومی

 

تلفن: 31296800

داخلی: 308

 

شرح وظایف:

 

الف) برنامه ریزی

 

1 .شرکت فعال در جلسات مدیر و مسئوالن واحد مربوطه

2 .تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دورهای آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و ...

3 .تلاش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین 

 


ب) اطلاع رسانی

 

1 .اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد

2 .اطالع رسانی راه های ارتباط با روابط عمومی دانشکده از قبیل تلفن گویا، ایمیل، پیامک به همکاران، ارباب رجوع و سایر سازمان ها

3 .اطلاع رسانی موفقیت ها و دستاوردها به مردم و مسئولین منطقه با هماهنگی مدیر واحد

4 .انعکاس مستمر موفقیت ها، دستاوردها و فعالیت های واحد به روابط عمومی دانشکده

5 .انعکاس مشکلات و چالش های مورد توجه مردم، کارکنان، مسئولین و رسانه ها در محیط به روابط عمومی دانشکده

6 .تهیه، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی زیرسایت واحد مربوط

7 .درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه در زیرسایت واحد مربوط

8 .نظارت بر غنی سازی و بروزرسانی مطالب علمی در زیرسایت واحد مربوطه

9 .اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق نرم افزار بله یا پیامک

  10 .تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان واحد برای ارسال پیامک

 


ج) ارتباطات رسانه ای

 

1 .هماهنگی با روابط عمومی دانشکده برای گرفتن مجوز مصاحبه یا تهیه خبر توسط خبرنگار از محیط های بهداشتی، درمانی، آموزشی پژوهشی، دانشجویی، غذا و دارو و... 

2 .هماهنگی با روابط عمومی دانشکده برای انجام دادن مصاحبه، نشست مطبوعاتی، گزارش مسئولین و کارکنان آن حوزه با رسانه

3 .همکاری و راهنمایی خبرنگاران رسانه ها برابر فرآیند (در صورتی که خبرنگار رسانه ها با روابط عمومی دانشکده برای تهیه خبر یا گزارش از محیط هماهنگی ننموده، روابط عمومی واحد موظف است ضمن تکریم خبرنگار، تلفنی از روابط عمومی دانشکده اخذ مجوز نماید و با مدیر و حراست محیط الزاماً هماهنگ کند.)

 


ه) امور فرهنگی

1 .مشارکت فعال در اجرای مراسم های مذهبی، فرهنگی، راهپیمایی ها و ...

2 .ترویج فرهنگ اسلامی و اخلاق اداری

3 .فضاسازی و بزرگداشت مراسم های اسلامی و تهیه مطالب مفید و آموزنده مناسبت ها و ارسال از طریق ایمیل به کارکنان واحد

 


و) برگزاری مراسم، همایش، نمایشگاه و مناسبت ها و ...

1 .شرکت در جلسه هماهنگی مراسم یا مناسبت ها

2 .هماهنگی و نظارت بر عوامل اجرایی مراسم(مجری، قاری، سرود جمهوری اسلامی، کلیپ، سخنران،گروه های هنری، تزئین سالن، پارچه نوشته و بنر، صوت و نور)

3 .تهیه عکس، فیلم، خبر

4 .نظارت، هماهنگی و همکاری در تنظیم و توزیع دعوتنامه مدعوین

5 .برگزاری نشست مسئولین واحد با کارکنان

6 .اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشکده

Template Design:Dima Group