رح وظایف معاونت درمان :

 1- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در مؤسسات درمانی تابعه
-2نظارت بر امور مؤسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراکز درمانی 
-3ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای قوانین ، آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی و خصوصی و..
-4صدور گواهی اشتغال به کار جهت پزشکان عمومی، دندانپزشک، ماما و ... سطح شهرستان

-5نظارت و ارزیابی عملکرد بیمارستان بر اساس چک لیست های مربوطه و استانداردهای موجود
-6صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی و دولتی و موافقت اصولی
-7رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی مؤسسات درمانی تابعه
-8انجام بازدیدهای شیفت عصر و خارج ساعات اداری (درمانگاه ها ، مطب پزشکان عمومی، متخصص، دندانپزشک و دفاتر کار و.... بر اساس آیین نامه های موجود
-9انجام بازدید از مراکز دفاتر کار بخش خصوصی بدو تأسیس وارائه گزارش به معاونت درمان دانشگاه
-10پیگیری اجرای طرح تحول نطام سلامت در بیمارستان های تابعه
-11نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
-12نیاز سنجی و برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری برنامه های آموزشی کاربردی برای کارکنان حوزه درمان و مدیران بیمارستان بصورت سالیانه
-14ثبت و بروز رسانی آمار اطلاعات پزشکان عمومی ، دندانپزشکان ، کارشناسان مامایی و.....سطح شهرستان
-15ثبت اطلاعات مربوط به بازدید ها و بروز رسانی آنها
-16تهیه گزارش عملکرد سالیانه و آنالیز نقاط ضعف و قوت
-17انجام بازدید متفرقه طی گزارشهاو شکایات واصله از بخش خصوصی
-18جوابگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی
-19رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی به -20منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیرمجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح

-21 ارائه گواهی فوت به بیمارستانها -مراکز خصوصی تحت پوشش و پزشکان متقاضی

 -22پیش بینی نیازهای واحدهای تابعه درزمینه نیروی انسانی واقدام در جهت تامین آنها(طرحی،قراردادی،استخدامی

 معرفی عمده ترین دستگاههای اجرائی که با آنها تبادل آمار و اطلاعات انجام می شود :

 

  سازمان نظام پزشکی

  سازمان بهزیستی

  سازمان انتقال خون

  سازمان تعریزیات حکومتی

  کلیه سازمانهای بیمه اعم از ( خدمات درمانی ـ تامین اجتماعی ـ نیروهای مسلح ـ کمیته امداد و... )

  سازمان نیروی انتظامی

  سازمان هلال احمر

  سازمان آموزش و پرورش

  معاونت برنامه ریزی استانداری

  استانداری

  سازمان پزشکی قانونی

  سازمان ثبت احوال

  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

  معاونت های دانشگاه ( بهداشت ـ پژوهشی ـ آموزشی و ....)

  بنیاد امور بیماریهای خاص کشور و استان

  انجمن تالاسمی ایران

  نیروی مقاومت

  بانکها ( ملت ـ ملی ـ صادرات ـ تجارت ـ سپه و ... )

  بیمه ( دانا ـ ایران ـ آسیا و ....)

  نظام پرستاری 

 

Template Design:Dima Group