پزشک جانشین

 

 

پزشک اول

 

 

تخصص مربوطه

 

دکتر سیده زهرا قنادزاده

 

 

دکتر مینو حلاوتی

 

 

 

زنان و ایمان

 

دکتر مجتبی فتحی

 

 

دکتر امین ایران نژاد

 

داخلی

-

 

دکتر محمدحسن روزگاری

 

گوارش

 

دکتر سمیرا صالحی

 

دکتر محمودرضا مسعودی

 

روماتولوژی

 

دکتر مریم بهشتیان

 

 

دکتر مرتضی آل سعدی

 

نوروسرجری

 

دکتر مجتبی شهابی

 

دکتر مهران مهدی زاده

 

چشم

 

دکتر مرتضی بلوردی

 

دکتر سپهر رحیمی

 

ارتوپدی

 

دکتر زهرا جباری  

 

 

 

دکتر الهام توفیقی

 

 

 

نورولوژی

 

دکتر علی نادری نسب

 

دکتر مژگان پورحمزه

 

ENT

 

دکتر علی افشاری

 

دکتر سید علی رضوی نسب

 

جراح عمومی

 

دکتر فهیمه ناظری

 

دکتر مهدی اسماعیل زاده

 

اعصاب و روان

 

دکتر وحیدرضا شریفی

 

دکتر علی جعفری اولیایی

 

اورولوژی

 

دکتر علی رمضان نژاد

دکتر نجمه غیاثی

 

قلب و عروق

 

 

دکتر آرزو جهانشاهی

 

 

پوست

 

 

 

 

Template Design:Dima Group