بازدید از مرکز جامع بیماران خاص 

توسط دکتر جهانگیری رییس اداره تعالی و صالحی کارشناس مسئول بیماران خاص 

تاریخ : 1400/04/07

 

تصاویر خبری

اینفوگرافیک و عکس‌نوشت

روز ملی کودک گرامی باد تدابیر طب سنتی در پاییز اینفوگرافیک آمارکرونا سیرجان اینفوگرافیک آمارکرونا سیرجان اینفوگرافیک آمارکرونا سیرجان

کیوسک مطبوعات

تقویم تاریخ

سامانه ها

Template Design:Dima Group