مسئول انجمن : حامد حیدرپور 

 

 

هدف انجمن :

هدف انجمن کمک به بیماران تالاسمی برای درمان بهتر، جلوگیری از به دنیا آمدن

 

نوازد تالاسمی، و کمک به بیماران ضعیف از لحاظ مالی برای تأمین دارو

 

فعالیت های انجمن تالاسمی:

 

- اهدای سبد کالا به بیماران

 

اعزام به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت ام ار آی

 

شرکت در جلسات با مسئولین شهرستان

 

- کمک به بیماران از لحاظ مالی کمک به بیماران جهت  تامین دارو

 

- پیگیری داروهایی کمیاب 

 

 - پیگیری وام واشتغال برای بیماران

 

تعداد اعضا هئیت تأسیس:  ۵ نفر 

تاریخ تأسیس انجمن: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

Template Design:Dima Group