مسئول انجمن : حامد حیدرپور 

هدف انجمن :

هدف انجمن کمک به بیماران تالاسمی برای درمان بهتر، جلوگیری از به دنیا آمدن نوازد تالاسمی، و کمک به

بیماران ضعیف از لحاظ مالی برای تأمین دارو

فعالیت های انجمن تالاسمی:

- اهدای سبد کالا به بیماران

اعزام به مراکز درمانی طرف قرارداد جهت ام ار آی

شرکت در جلسات با مسئولین شهرستان

- کمک به بیماران از لحاظ مالی کمک به بیماران جهت  تامین دارو

- پیگیری داروهایی کمیاب 

 - پیگیری وام واشتغال برای بیماران

 

تعداد اعضا هئیت تأسیس:  ۵ نفر 

تاریخ تأسیس انجمن: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

Template Design:Dima Group